شرح خبر


شناسه خبر: 23

فهرست پرسش‌نامه‌های تخصصی روان‌شناسی که تاکنون در وب‌سایت طب‌لینک قرار گرفته است.

ارسال‌شده در دو شنبه, 30 دی 1398

به همت تلاش‌های همکاران در طب‌لینک، تاکنون 20 پرسش‌نامه‌ی تخصصی روان‌شناسی تهیه و در وب‌سایت طب‌لینک برنامه‌نویسی و بارگزاری شده است. این آزمون‌ها، به همراه آزمون‌هایی که از این پس آماده خواهند شد، در بخش «پنل کاربری تخصصی» در اختیار متخصصان و مراکز تخصصی فعال در حوزه‌ی سلامت روان که عضو وب‌سایت طب‌لینک شوند قرار خواهد گرفت. فهرست این پرسش‌نامه‌ها عبارت‌اند از: ۱. پرسش‌نامه افسردگی بِک-۲ (BDI-II) ۲. پرسش‌نامه اضطراب بِک (BAI) ۳. پرسش‌نامه هوش هیجانی بار-آن (The Bar-On EQ-i) ۴. پرسش‌نامه طرح‌واره یانگ-فرم کوتاه، ویرایش ۳ (YSQ-S3) ۵. پرسش‌نامه سلامت عمومی-۲۸ ماده‌ای (GHQ-28) ۶. سنخ‌نمای شخصیتی مایرز-بریگز - ۸۷ ماده‌ای (MBTI) ۷. پرسش‌نامه مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا (CISS) ۸. پرسش‌نامه عزت‌نفس کوپراِسمیت (CSEI) ۹. پرسش‌نامه نیازهای اساسی گلاسر (BNQ) ۱۰. مقیاس وسواسی-اجباری ییل-براون (Y-BOCS) ۱۱. سنجش خلاقیت عابدی (ACT) ۱۲. پرسش‌نامه چندوجهی شخصیتی مینه‌سوتا-۲، ۳۷۰ سؤالی (MMPI-2) ۱۳. رغبت‌سنج تحصیلی-شغلی جان هالند (RIASEC) ۱۴. پرسش‌نامه ۱۶ عاملی شخصیت کَتِل (16PF) ۱۵. آزمون شخصیتی نِئو - فرم بلند (NEO PI-R) 16. پرسش‌نامه خودپنداره کودکان (MSLSS) 17. مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس-42 سؤالی (DASS-42) 18. مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس-21 سؤالی (DASS-21) 19. پرسش‌نامه فرسودگی شغلی-20 سؤالی (JBQ-20) 20. پرسش‌نامه فراشناخت‌ها-۳۰ ماده‌ای (MCQ-30) تعدادی از این پرسش‌نامه‌ها در بخش آزمون‌های خودسنجی وب‌سایت طب‌لینک در دسترس عموم قرار گرفته است. 🔻 آزمون‌های زیر در دست برنامه‌نویسی هستند و پس از نهایی شدن، به همراه آزمون‌های بالا، در «پنل کاربری تخصصی» وب‌سایت در دسترس متخصصان حوزه‌ی سلامت روان عضو وب‌سایت قرار خواهند گرفت: 21. چک‌لیست نشانه‌های اختلال‌های روانی (SCL-90-R) 22. پرسش‌نامه چندمحوری بالینی میلون-۳ (MCMI-III) 23. پرسش‌نامه رضایت زناشویی اِنریچ - فرم بلند (ENRICH) 24. پرسش‌نامه ذهنیت‌های طرح‌واره‌ای (SMI 1.1) 25. پرسش‌نامه شیوه‌های فرزندپروری [بامریند] (PSI) 26. آزمون تصور از خود بِک (BSCT) 27. مقیاس سنجش افکار خودکشی بِک (BSS) 28. مقیاس خودپنداره کودکان پیرز-هریس (CSCS) 29. پرسش‌نامه شخصیتی آیسنک (EPQ) در دو فرم «کودکان و نوجوانان» و «بزرگسالان» 30. پرسش‌نامه پنج عاملی نئو - 60 ماده‌ای (NEO-FFI-60) سایر پرسش‌نامه‌های معتبر روان‌شناسی نیز در دست تهیه و آماده‌سازی برای قرار گرفتن در وب‌سایت طب‌لینک هستند.


برای اشتراک‌گذاری این خبر با دیگران:


آخرین اخبار