Teblink

پرسش‌نامه سلامت عمومی (28 ماده‌ای)

General Health Questionnaire (GHQ-28)

گزارش نتیجه‌ی آزمون

بخش اول:

کاربر گرامی،

بر اساس پاسخ‌هایی که شما (خانم، 27 ساله، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، وضعیت تأهل مجرد، و دسته‌بندی شغلی سایر موارد) در ساعت 15:38 مورخ دو شنبه, 30 مرداد 1396 در مدت زمان 3 دقیقه به «پرسش‌نامه سلامت عمومی – فرم 28 سؤالی (GHQ-28)» ارائه نمودید، نمره‌ی شما در این آزمون با دو روش نمره‌گذاری متفاوت «سنتی» و «لیکرتی» و تفسیر آن با توجه به نقطه‌ی برش با هنجار ایرانی، به قرار زیر است:

الف) بر اساس روش نمره‌گذاری سنتی (GHQ-scoring):

حداکثر نمره‌ی آزمودنی در این روش، 28 است. بدیهی است هر چه نمره‌ی کلی بالاتر از نقطه‌ی برش (یعنی برابر 7 و بالاتر از آن) باشد، نشان‌دهنده‌ی وضعیت وخیم سلامت عمومی فرد می‌باشد، و هر چه نمره‌ی کلی پایین‌تر و زیر نقطه‌ی برش باشد، نشان از وضعیت سالم اوست.

نمره‌ی کلی شما: 20

با توجه به این‌که نمره‌ی کلی شما در این آزمون بالاتر از نقطه‌ی برش با هنجار ایرانی (یعنی برابر 7 یا بالاتر از آن) است، این نمره نشانگر «عدم سلامت عمومی» بوده و وضعیت سلامت شما «مشکوک به اختلال» ارزیابی می‌شود. لذا، توصیه می‌شود هر چه زودتر به نزد متخصصان در مراکز مرتبط با حوزه‌های سلامت مراجعه نمایید تا وضعیت روان‌شناختی و جسمی شما توسط ایشان به‌طور دقیق بررسی شود.
در نمودار زیر وضعیت نمره‌های شما بر مبنای نمره‌گذاری سنتی در 4 خرده‌مقیاس این آزمون نمایش داده شده است.


نمودار نمره‌های 4 خرده مقیاس سلامت عمومی


ب) بر اساس روش نمره‌گذاری لیکرتی (Likert):

حداکثر نمره‌ی آزمودنی در این روش، 84 است. بدیهی است هر چه نمره‌ی کلی بالاتر از نقطه‌ی برش (یعنی برابر 24 و بالاتر از آن) باشد، نشان‌دهنده‌ی وضعیت وخیم سلامت عمومی فرد می‌باشد، و هر چه نمره‌ی کلی پایین‌تر و زیر نقطه‌ی برش باشد، نشان از وضعیت سالم اوست.

نمره‌ی کلی شما: 57

با توجه به این‌که نمره‌ی کلی شما در این آزمون بالاتر از نقطه‌ی برش با هنجار ایرانی (یعنی برابر 24 یا بالاتر از آن) است، این نمره نشانگر «عدم سلامت عمومی» بوده و وضعیت سلامت شما «مشکوک به اختلال» ارزیابی می‌شود. لذا، توصیه می‌شود هر چه زودتر به نزد متخصصان در مراکز مرتبط با حوزه‌های سلامت مراجعه نمایید تا وضعیت روان‌شناختی و جسمی شما توسط ایشان به‌طور دقیق بررسی شود.
در نمودار زیر وضعیت نمره‌های شما بر مبنای نمره‌گذاری لیکرتی در 4 خرده‌مقیاس این آزمون نمایش داده شده است.


نمودار نمره‌های 4 خرده مقیاس سلامت عمومی
بخش دوم:

پرسش‌نامه‌ی GHQ-28 مشتمل بر چهار مقیاس فرعی است که در هر یک از آن‌ها هفت ماده به ترتیب سؤال‌های آزمون بررسی می‌شوند. در جدول زیر، نمره‌های شما در هر یک از این مقیاس‌های فرعی، بر اساس دو روش نمره‌گذاری سنتی و لیکرتی، آورده شده است. در ستون نمره‌گذاری لیکرتی، نمره‌هایی که به رنگ قرمز مشخص شده‌اند، بالاتر از نقطه‌ی برش برای همان ماده هستند، و نمره‌هایی که به رنگ سبز مشخص شده‌اند، پایین‌تر از نقطه‌ی برش برای همان ماده قرار دارند.مقیاس A: نشانه‌های جسمانی
شماره و شرح ماده نمره بر اساس نمره‌گذاری سنتی نمره بر اساس نمره‌گذاری لیکرتی
1) احساس سلامت و تندرستی 1 3
2) احساس نیاز به داروهای تقویتی 1 2
3) احساس ضعف و سستی 1 2
4) احساس بیماری 0 1
5) سردرد 0 1
6) احساس فشار بر سر 0 1
7) احساس داغ شدن و سرد شدن بدن 0 1
جمع نمره‌های این مقیاس: 3 11

  نتیجه بر اساس مجموع نمره‌های شما در نمره‌گذاری لیکرتی در مقیاس نشانه‌های جسمانی:

با توجه به این‌که نمره‌ی شما 11 شده است، این نشان‌دهنده‌ی سلامت جسمی متوسط شما است. کسانی که چنین نمره‌ای در این مقیاس می‌گیرند، کم و بیش دچار علائم جسمی می‌شوند که ناشی از شرایط نامطلوب روانی است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود با یک متخصص در حوزه‌ی سلامت روان و جسم مشورت کنید.
مقیاس B: اضطراب و اختلال خواب
شماره و شرح ماده نمره بر اساس نمره‌گذاری سنتی نمره بر اساس نمره‌گذاری لیکرتی
8) بی‌خوابی در اثر نگرانی 1 3
9) بیدار شدن در وسط خواب شبانه 1 3
10) احساس تحت فشار بودن دائمی 1 3
11) عصبانیت و بدخلقی 1 3
12) هراسان و وحشت‌زده بودن 1 2
13) عدم توانایی انجام کارها 1 2
14) عصبی بودن و دلشوره داشتن 1 3
جمع نمره‌های این مقیاس: 7 19

  نتیجه بر اساس مجموع نمره‌های شما در نمره‌گذاری لیکرتی در مقیاس اضطراب و اختلال خواب:

با توجه به این‌که نمره‌ی شما 19 شده است، این نمره نشان‌دهنده‌ی آن است که شما در موقعیت‌های مختلف، اضطراب شدید را تجربه می‌کنید. به شما توصیه می‌شود برای بررسی دقیق‌تر وضعیت اضطرابی خود، به نزد یک متخصص در حوزه‌ی سلامت روان مراجعه نمایید. در این راستا، یادگیری روش‌های کنترل اضطراب و آرمیدگی به کاهش مشکل شما در این زمینه کمک خواهد کرد.
مقیاس C: اختلال در کنش اجتماعی
شماره و شرح ماده نمره بر اساس نمره‌گذاری سنتی نمره بر اساس نمره‌گذاری لیکرتی
15) توانایی در مشغول و سرگرم نگه‌داشتن خود 1 2
16) صرف وقت بیشتر در انجام کارها 0 1
17) احساس خوب انجام دادن کارها 1 3
18) احساس رضایت از نحوه‌ی انجام کارها 1 2
19) احساس مفید بودن در انجام کارها 1 2
20) توانایی تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائل 1 2
21) توانایی لذت‌بردن از فعالیت‌های روزمره 1 3
جمع نمره‌های این مقیاس: 6 15

  نتیجه بر اساس مجموع نمره‌های شما در نمره‌گذاری لیکرتی در مقیاس اختلال در کنش اجتماعی:

با توجه به این‌که نمره‌ی شما 15 شده است، این نمره نشان‌دهنده‌ی آن است که شما در روابط میان‌فردی و ارتباطات کاری در وضعیت متوسط قرار دارید. مناسب است در حوزه‌ی مهارت‌های ارتباطی مؤثر آموزش ببینید.
مقیاس D: افسردگی شدید
شماره و شرح ماده نمره بر اساس نمره‌گذاری سنتی نمره بر اساس نمره‌گذاری لیکرتی
22) تفکر بی‌ارزش‌بودن خود 1 3
23) احساس ناامیدی از زندگی 1 3
24) احساس بی‌ارزش‌بودن زندگی 1 2
25) افکار درباره‌ی خودکشی‌کردن 0 0
26) احساس عدم‌توانایی انجام کارها 1 3
27) آرزوی مردن 0 1
28) افکار درباره‌ی اقدام به خودکشی 0 0
جمع نمره‌های این مقیاس: 4 12

  نتیجه بر اساس مجموع نمره‌های شما در نمره‌گذاری لیکرتی در مقیاس افسردگی شدید:

با توجه به این‌که نمره‌ی شما 12 شده است، این نمره نشان‌دهنده‌ی آن است که شما گاهی دچار حالات افسردگی می‌شوید. تغییر در سبک زندگی و اصلاح نگرش‌ها، باورها، و قواعد زندگی خود می‌تواند باعث بهبود این شرایط شود. لذا، توصیه می‌شود در این زمینه از مشاوره‌ی یک متخصص در حوزه‌ی سلامت روان بهره‌مند شوید.در مجموع، شما در چهار مقیاس فرعی فوق‌الذکر، بر اساس نمره‌گذاری لیکرتی نمره‌ی 57 را به دست آورده‌اید. این نمره نشان‌دهنده‌ی آن است که سلامت روان شما در بسیاری از حوزه‌ها در معرض آسیب قرار گرفته است و شما باید به فکر بهبود شرایط زندگی و سلامت روان‌تان باشید.نکات قابل توجه در مورد روش‌های نمره‌گذاری آزمون GHQ-28 برای متخصصان و پژوهشگران حوزه‌ی سلامت:

آزمون GHQ-28 به روش‌های متفاوت و متنوعی نمره‌گذاری می‌شود که هر یک کاربرد خاص خود را در پژوهش‌ها و موارد بالینی دارد. به دلیل عمومیت و در اختیار داشتن نقطه‌ی برش دو روش اول در ایران، در قسمت نتیجه‌ی آزمون، صرفاً روش نمره‌گذاری سنتی و روش نمره‌گذاری لیکرتی ارائه شده است. در اینجا برای آگاهی شما، به چهار روش نمره‌گذاری این آزمون و وزن‌دهی به پاسخ‌ها اشاره می‌شود:

1. روش نمره‌گذاری سنتی و رایج GHQ یا (GHQ-scoring):
نمره‌گذاری پاسخ‌های آزمودنی در قالب «0-0-1-1» برای کل آزمون انجام می‌شود (نمره‌ی صفر برای پاسخ‌های «بیشتر از همیشه»/«خیر» و «مثل همیشه»/«کمی» و نمره‌ی 1 برای پاسخ‌های «کمتر از همیشه»/«زیاد» و «خیلی کمتر از همیشه»/«خیلی زیاد»)، و حداکثر نمره‌ی آزمودنی در این روش، 28 است.

2. روش نمره‌گذاری لیکرتی (Likert):
نمره‌گذاری پاسخ‌های آزمودنی در قالب «0-1-2-3» برای کل آزمون انجام می‌شود (نمره‌ی صفر برای پاسخ‌های «بیشتر از همیشه»/«خیر»، نمره‌ی 1 برای پاسخ‌های «مثل همیشه»/«کمی»، نمره‌ی 2 برای پاسخ‌های «کمتر از همیشه»/«زیاد»، و نمره‌ی 3 برای پاسخ‌های «خیلی کمتر از همیشه»/«خیلی زیاد»)، و حداکثر نمره‌ی آزمودنی در این روش، 84 است.

3. روش نمره‌گذاری C-GHQ یا cGHQ یا (Chronicity and the General Health Questionnaire):
نمره‌گذاری پاسخ‌های آزمودنی در قالب «0-1-1-1» برای گویه‌های منفی پرسش‌نامه که بیماری را نشان می‌دهد، و در قالب «0-0-1-1» برای گویه‌های مثبت پرسش‌نامه که سلامتی را نشان می‌دهد، انجام می‌شود و حداکثر نمره‌ی آزمودنی در این روش، 28 است.

4. روش نمره‌گذاری لیکرت تغییریافته (Modified Likert):
نمره‌گذاری پاسخ‌های آزمودنی در قالب «0-0-1-2» برای کل آزمون انجام می‌شود (نمره‌ی صفر برای پاسخ‌های «بیشتر از همیشه»/«خیر» و «مثل همیشه»/«کمی»، نمره‌ی 1 برای پاسخ‌های «کمتر از همیشه»/«زیاد»، و نمره‌ی 2 برای پاسخ‌های «خیلی کمتر از همیشه»/«خیلی زیاد»)، و حداکثر نمره‌ی آزمودنی در این روش، 56 است.