} شاخص BMI | طب‌لینک
Teblink

شاخص توده بدنی

Body Mass Index (BMI)

«شاخص توده بدنی (BMI)»، سنجشی آماری برای مقایسه‌ی وزن و قد یک فرد است. در واقع، این سنجش، میزان چاقی را اندازه‌گیری نمی‌کند، بلکه ابزاری مناسب است تا سلامت وزن فرد با توجه به قدش تخمین زده شود. نحوه‌ی محاسبه‌ی آن بسیار ساده است و در بسیاری جاها برای مشخص کردن «اضافه وزن» و «کمبود وزن» استفاده می‌شود. فرمول محاسبه‌ی BMI در سیستم متریک این‌چنین است:


teblink BMI Formula

محاسبه‌گر زیر، برای تعیین نمره‌ی «شاخص توده بدنی (BMI)» برای افراد بزرگسال (20 سال و بالاتر از آن) طراحی شده است. لذا این محاسبه‌گر برای افراد با سنین پایین‌تر از آن کاربرد ندارد.


محاسبه‌گر شاخص توده بدنی (BMI)

متریک

 

پیشنهاد سایر آزمون‌ها


فهرست تمام آزمون‌های روان‌شناختی